IMDS

IMDS Eğitim Süresi:  1 Gün

Kimler Katılmalı: Firmalarda Satınalma, Mühendislik, Kalite, Metod, proje ve malzeme yönetimi konusunda çalışanlar.

Eğitimin Amacı: Katılımcılara (IMDS) Uluslararası Malzeme BilgiSistemini 

anlatılmak ve öğretmektir.

Eğitim İçeriği:

  •  Yasaklı ve ağır metaller ve miktarları
  •  Uluslararası Malzeme Bilgi Sistemi
  •  Teknik bilgiler ve amaçlar
  •  IMDS’in işleyişi
  •  İlk giriş ve üyelik.
  •  Menülerin kullanımı
  •  IMDS uygulamaları
  •  Metarial MDS
  •  Component MDS
  •  Semi-Component MDS
  •  Montajlı parça MDS
  •  Mevcut MDS'de değişiklik yapılması
  •  Örnek MDS'ler
  •  Tedarikçiden gelen MDS' nin kabulü veya reddi
  •  Yardımcı Dokümanlar (Recommendations 01-023)
•  IMDS ve REACH

6 Sigma Eğitim Süresi : 2 Gün

Kimler Katılmalı: Firmalarda, Mühendislik, Kalite, Metod, proje yönetimi konusunda çalışanlar.

Eğitimin Amacı: Katılımcılara 6 sigma metedolojisi ve mantığı hakkında genel bilgi vermektir.

Altı Sigmanın Faydaları

• Hata oranını azaltılır.
• Ürün maliyeti %10-25 indirilir.
• Üretim maliyetleri %10-40 düşürülür.
• Üretim ve ürün kalitesi artar.
• Müşteri beklentileri daha iyi belirlenir.
• Pazar payı arttırılır.
• Dağıtım ve kalite performansı arttırılır.
• Daha güçlü ve sağlam tasarımlar yapılır.
• Tüm süreçlerde kayıplar en aza indirilir.
• Kompleks tasarımlar basit hale dönüştürülür.

Eğitim İçeriği:

• Altı Sigma stratejisinde, hedeflerin gerçekleştirilmesi için problemlere, her biri güçlü istatistiksel yöntemlerle desteklenen yaklaşım sırasıyla 5 ana bölüm:

• Tanımlama
• Ölçme
• Analiz
• Geliştirme
• Kontrol
şeklindedir.

Tanımlama

İyileştirme ihtiyacı olan ürün veya süreçlerin belirlenip listelenerek geliştirilmesi durumunda en fazla fayda sağlayacak projenin seçilmesi adımıdır.[4] Tanımlama adımında, projenin kapsamı, hedefleri, girdi ve çıktıları belirlenir, çalışmaların ne kadar süreceğinin kestirimi yapılır.[1] Bunların içinden özellikle hedeflerin düzgün ve özelleşmiş bir biçimde tanımlanmış olması önemlidir çünkü "dünya barışını sağlamayı" hedeflemek gerçekçi olmayacağı gibi uygulama için net bir yol da göstermez.[25] Seçilen projenin daha yüksek bir kalite yaratma ve maliyetleri azaltma olasılığının yüksek olması önemlidir.[26] Bu asamada dikkat edilmesi gereken hususlar:[27]

 Seçilen projenin imkan ve kabiliyetlere uygun olması,
 Daha yüksek bir kalite yaratma ve maliyetleri azaltma olasılığının yüksek olması
 Problemlerin net ve mümkün olduğunca sayısal olarak tanımlanmasıdır.

Tanımlama safhasında kullanılan araçlar aşağıdaki gibidir[3][4]:

 Matris diyagramı
 Beyin fırtınası
 Öncelikler matrisi
 Pareto diyagramı
 Süreç haritası
 SIPOC diyagramı
 Nominal grup tekniği
 İlişki diyagramı
 Ürün analizi
 Müşterinin sesi
 Hata türleri ve etkileri analizi

Tanımlama sürecinde belirlenen çıktı ve girdilerin ölçüm doğruluğu test edilir, doğru ölçüm değerlerine ulaşıldığında bu elemanların yeterlilikleri saptanır.[1] Bu aşamada, mevcut durumun performansı ölçülerek hangi verilerin hangi kaynaklardan elde edilebileceği belirlenir.[28] Ölçüm yapılmadan, kontrol yapılması olanaksız olduğundan, veri toplamada ölçme aşaması önem taşır.

Altı sigma takımı ölçüm sırasında aşağıdaki süreç elemanlarına yoğunlaşır:[4]

1. Çıktı: Çıktı üzerinde yapılan ölçümler, (örneğin müşteri şikayetleri) daha çabuk sonuçverirler ve uzun dönem etkileri vardır (örneğin müşteri memnuniyeti).

2. Proses: Altı sigma takımının süreç problemlerini belirlemesine en çok yardımcı olan izlenebilirliği fazla olan adımdır.

3. Girdi: Girdilerde olan bir sorun, süreç çıktısına yansıyacağı için altı sigma takımlarının girdiler üzerinde ölçüm yapması gerekir.

Ölçümün sonucunda ekip, veri toplama planı oluşturmasını, ölçüm sisteminin doğrulanmasını, yeterli veri toplanmasını bazı analiz sonuçlarıyla rotayı netleştirmeyi, mevcut performansın ölçümünü tamamlamış olacaktır.

 Çetele diyagramı
 Pareto şeması
 Tanımsal istatistik
 Z testleri
 Süreç sigması

Önceki aşamalarda belirlenen süreç probleminin istatistiksel analizi bu aşamada başlar.[29] Eldeki verilerin anlamlı bilgilere dönüşmesi sayesinde problemin ana nedeninin belirlendiği adım analizdir.[20] Temel problem çözme teknikleri kullanılarak, hataları oluşturan temel değişkenler belirlenir. Bunun sonucunda da süreçlerdeki değişkenlikleri en fazla etkileyen muhtemel değişkenler açıklanarak iyileştirme safhasında yapılması gerekenler için bir aItyapı oluşturulur.[27]

Analiz aşamasında kullanılan araçlar:

 Korelasyon
 T testi
 Ki-kare testi
 F testi
 Hipotez testleri
 Güven aralıkları
 ANOVA
 Histogram
 Balık kılçığı diyagramı

İyileştirme

İyileştirme aşamasında proseste veya sistemde geçerli iyileşmelerin olmasını sağlayacak değişimler belirlenir ve geliştirilir.[31] Problemin temel nedenlerini ortadan kaldıracak önlemler denenir ve uygulamaya konulur. Bu uygulamalar sonucunda da iyi bir tatmin, daha iyi programlamayı, daha iyi bir ekipmanı oluşturur.

Kullanılan araçlar:

 Yaratıcılık
 Veri toplama
 Akış diyagramları
 Deney tasarımı
 Hipotez test

Kontrol

Bu aşamanın amacı, uygulanan iyileştirme planını ve elde edilen sonuçları değerlendirmek ve elde edilen kazançların sürdürülmesi ve artırılması için yapılması gerekenleri ortaya koymaktır.
Gelişmenin sağlandığından emin olmak için ölçüm sisteminin doğruluğu teyit edilir ve süreç yeterliliği yeniden değerlendirilir.[27] İyileştirmelerin 6 sigma düzeyinde kalıcı olmasına ve sürekliliğinin sağlanmasına çalışılır. Ayrıca bu aşamada, başarının kalıcı olması için yeni sürecin dokümantasyonu da yapılır.[30] Bundan başka bir de ilerideki çalışmalar için ek potansiyel

çözümler üretilir.[32]

Kullanılan araçlar:
 Kontrol grafiği
 Akış diyagramı
 Veri toplama
 Kalite kontrol
 Standardizasyon