SATIN ALMA YÖNETİMİ

Günümüzde ticari hayatın yoğun rekabet içinde olması ve de etkinliklerin müşteri odaklı olması nedeni ile bugüne kadar doğru bilinen kavramlar ve süreçler değişmiştir. Müşterilerin seçici olmaları, tedarik alternatiflerinin çokluğu gerek işletme sahiplerini gerekse son kullanıcıları ürün seçiminde hassas davranmaya yöneltmiş, taraflar fayda/maliyet analizi yaparak maksimum verimliliği yakalamaya çalışmışlardır.

Kazan-kazan ilkesinin müşteri ve satıcı ayağında yerleşmesi ve de verimliliğin arttırılması için yeni süreçlerin tanımlanması gerekliliği kaynakların daha rasyonel kullanılmasına ihtiyaç doğurmuştur. Tedarik süreçlerinin taraflar açısından yeniden tanımlanması gerekliliğinden ‘’SATIN ALMA VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ’’ firmalar için ön plana çıkmıştır. Bu sebeple de SATIN ALMA VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ile ilgili sistemler ve teknikler oluşturulmuş ve her yeni bir zaman içinde de bu sistemlere yenileri eklenmeye başlanmıştır.

Bu gerçekten hareket ettiğimizde hazırladığımız eğitim etkin tedarik ve satın alma işleyişinin kilometre taşları uygulamadan örneklerle anlatacak ve de paylaşılacaktır. Şirketinizde etkin Tedarik ve Satın alma metodolojisi de bu eğitim ile verilecektir.

1-ANALİZLER:

11.1          PORTER’IN 5 KUVVET ANALİZİ

(Endüstriyel yapının çekiciliğini analiz edene ticari bir strateji aracıdır. Rekabetçi Pozisyonu belirler.)

11.2          SWOT ANALİZİ/İLERİ SWOT ANALİZİ

İncelenen kurum/kişinin güçlü, zayıf yönlerini belirler. Ayrıca dışsal etkenlerin (Fırsat; Tehdit) kurum/kişiler üzerindeki olabilecek gelişimi analiz eder ve stratejiler geliştirir.

11.3          PARETO ANALİZİ

Problemlerin, stokların, maliyetlerin ve buna benzer faktörlerin sınıflandırılmasında kullanılan planlama aracıdır.

2. SATIN ALMA VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ:

2.1 ÖN BİLGİLER

2.1.1 Fatura nedir, çeşitleri nelerdir, hukuksal açıdan incelenmesi,
2.1.2 Sevk irsaliyesi nedir, hukuksal açıdan incelenmesi,
2.1.3 Teminat mektubu nedir, çeşitleri nelerdir, hukuksal açıdan incelenmesi,
2.1.4 Senet nedir, hukuksal açıdan incelenmesi,

2.2 SATIN ALMA VE TEDARİK ZİNCİRİ

         2.2.1 Tedarik Zinciri nedir, neyi kapsar?
         2.2.2 Tedarik zincirinin stratejileri etkilemesi,
         2.2.3 tedarik Zinciri Riski nedir?
         2.2.4 Tedarik Zincirinde etik kurallar, Sürdürülebilirlik,
         2.2.5 Tedarik Zincirinin ekonomisi(YAP/AL KARARI)

2.3 OUT SOURCING

2.3.1 Out Sourcing nedir?
2.3.2 Out Sourcing ile stratejik planlama ve ana yeterlilik( CORE COMPETENCY)
2.3.3 Out Sourcing in fayda ve riskleri
2.3.4 Out Sourcing ‘in faktör derecelendirme metodu ile değerlendirilmesi /Örnek Çözüm

2.4 TEDARİK ZİNCİRİ STRATEJİLERİ

         2.4.1 Tedarikçi çeşitleri ve örnekleri

2.5 SATIN ALMA

         2.5.1 Giriş
         2.5.2 Satın alma, Tedarikçi tanımı,
         2.5.3 Satın alma Süreçleri,
         2.5.4 Satın alma süreçlerinde riskler ve sonuçları,
         2.5.5 Satın alma süreçlerinin temel aşmaları.
                   2.5.5.1 problemin ortaya çıkışı ve satın alma ihtiyacı,
                   2.5.5.2 Satın alma siparişinin tam olarak tanımlanması,
2.5.5.3 Tedarikçi araştırması ve seçimi(Analitik Hiyarşi Prosesi ve ağarlıklandırma metodu ile çözümler ve örnekler)
2.5.5.4 Satın alma siparişinin hazırlanması,
2.5.5.5 Tekliflerin analizi, pazarlık ve anlaşma,
2.5.5.6 Satın alma siparişinin verilmesi ve izleme,
2.5.5.7 Siparişlerin teslim alınması ve kontrolü,
2.5.5.8 Fatura Kontrolü ve ödeme,

2.5.6 TEDARİKÇİ-ALICI İLİŞKİLERİ

(Büyük otomobil üreticileri ve çok Uluslu firmalar tarafından kullanılan KRALJIC MATRİSİ’nin anlatımı ve kullanılması, örnek çözüm)

2.6 SÖZLEŞME YÖNETİMİ

2.6.1 Sözleşme nedir, önemli unsurları nelerdir, sözleşme nasıl hazırlanır? Örnek çözümler ve çalışma.
2.6.2 Sözleşmeyi fiyatlandırma yöntemleri.

2.7 TEDARİKÇİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

         2.7.1 Tedarikçi Performans yönetimi
                   2.7.1.1Maliyet yönünden tedarikçi performansı,
                   2.7.2 Teslimat yönünden tedarikçi performansı,
         2.7.2 Örnek çalışmalar